Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely urf.fi-palvelussa

Urf.fi-palvelut ovat kaikille avoimia eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröitymistä.

Urf.fi-sivustolla henkilötietojasi käsitellään, koska niitä tarvitaan verkkosivujen tekniseen ylläpitoon, viestintään ja markkinointiin, palautteiden käsittelyyn, sivuston käytön analysoitiin ja sen kehittämiseen.

Pääsääntöisesti käsittelemme tietoja, joista sinua ei voida tunnistaa. Keräämme henkilötietoja, joista asiakas on tunnistettavissa esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • haet lomakkeella näytteilleasettajaksi
  • ilmoittaudut ilmoittautumista edellyttävään tilaisuuteen
  • tilaat uutiskirjeen
  • annat palautetta lomakkeella ja haluat jättää yhteystietosi

Sivustolla kerätään ja käsitellään seuraavia tietoja:

  • perustiedot kuten (kuten nimi, yhteystiedot)
  • viestintään liittyvät tiedot (kuten palautteet, kyselyt)
  • markkinointitiedot (kuten kiinnostuksen kohteesi)
  • evästeiden avulla kerätyt tiedot.

Keravan kaupunki on sitoutunut suojaamaan verkkopalveluidensa käyttäjien yksityisyyttä tietosuojalain (1050/2018), EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679), sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojalainsäädäntöä sovelletaan myös verkkosivustojen selaamisesta syntyvien tunnistetietojen käsittelyyn. Tunnistamistiedolla tarkoitetaan tässä yhteydessä verkkosivua käyttävään henkilöön yhdistettävissä olevaa tietoa, jota viestintäverkoissa käsitellään viestien siirtämiseksi, jakelemiseksi tai tarjolla pitämiseksi.

Tunnistetiedot talletetaan vain verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä näiden tietoturvasta huolehtimiseksi. Vain järjestelmän teknisestä toteutuksesta ja tietoturvasta huolehtiva henkilöstö voi tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistamistietoja, jos se esimerkiksi vian tai väärinkäytön selvittämiseksi on välttämätöntä. Tunnistamistietoja ei saa ilmaista sivullisille muutoin kuin laissa erikseen säädetyissä tilanteissa.

Lomakkeet

Sivuston lomakkeet on toteutettu Forms -työkalulla. Sivuston lomakkeilla kerättävät henkilötiedot tallentuvat myös Excel -lomakkeelle. Tietoja käytetään ainoastaan kyseisen lomakkeen aiheena olevan asian hoitamiseen, eikä niitä luovuteta järjestelmän ulkopuolelle tai käytetä muuhun tarkoitukseen.