Laurean opiskelijat innovoivat teemareittejä Keravan kaupungin järjestämälle Uuden ajan rakentamisen festivaalille

Keravan kaupungin ja Laurean avainkumppanuus näkyy Uuden ajan rakentamisen festivaalilla. URF oli toimeksiantajana Laurean opiskelijoiden Service Design -opintojaksolla.

Tulevana kesänä Keravalla järjestetään koko perheen kaupunkitapahtuma Uuden ajan rakentamisen festivaali, URF. Keravan Kivisillan alueella 26.7.–7.8. järjestettävässä tapahtumassa esitellään kestävää rakentamista, asumista ja elämäntapaa Keravan kartanon vehreässä ympäristössä.

Festivaali tarjoaa kävijöille ideoita kestävään elämään ja tulevaisuuden asumiseen asiaohjelman, työpajojen ja asuntoreitin muodossa. Lisäksi kävijät voivat nauttia taiteesta, musiikista ja lähiruoasta tai tulla kaupungin infopisteelle keskustelemaan kaupunginjohtaja Kirsi Ronnun tai kaupungin asiantuntijoiden kanssa ajankohtaisista asioista.

Laurean opiskelijat mukana tapahtuman suunnittelussa

Mukaan ensi kesän tapahtuman suunnitteluun pääsivät myös Laurean opiskelijat. URF oli toimeksiantajana kevään aikana toteutetulla Service Design -opintojaksolla, johon osallistui opiskelijoita useista eri Laurean koulutuksista.

Opintojaksolla opiskelijatiimien tehtävänä oli kehittää festivaaleille palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen eri kävijäryhmiä – kuten esimerkiksi lapsiperheitä – varten suunniteltuja teemareittejä.

Palvelumuotoilusta uudenlaista näkökulmaa teemareittien kehittämiseen

Projektissa opiskelijoita ohjasi Keravan kaupungin puolelta kestävän kehityksen koordinaattori Sanni Motrescu. Hänen roolinsa piti sisällään muun muassa tapahtuman kestävyys- ja vastuullisuusratkaisujen suunnittelua ja toteutusta sekä ohjelmasisällön ja ruoka-alueen tuotantoa yhdessä muun tapahtumatiimin kanssa.

”Tähän projektiin lähdettäessä toiveenamme oli, että opiskelijat toisivat palvelumuotoilun näkökulmasta uudenlaista näkökulmaa URFin teemareittien kehittämiseen ja kävijäkokemuksen parantamiseen. Tärkeää olivat esimerkiksi erilaisten vierailijaryhmien tarpeet ja reittien saavutettavuuden lisääminen”, Motrescu kuvailee.

Opiskelijatiimien kehitystyö huipentui huhtikuussa, kun he esittelivät projektin päätöstilaisuudessa valmiit reittikonseptinsa. Motrescu oli tyytyväinen opiskelijoiden tuotoksiin ja heidän kanssaan työskentelyyn.

”Tiimien työt olivat kokonaisuudessaan laadukkaita. Erityisesti mieleeni jäi se, miten hyvin töissä tuotiin esiin eri reittien kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden näkökulmia. Saimme opiskelijoilta myös ideoita siihen, miten voisimme parhaiten viestiä reiteistä tapahtumakävijöille”, Motrescu summaa.

URF-projekti oli Laurean opiskelijoille mieluisa haaste

Turvallisuusalan opiskelija Salla Manninen sekä tietojenkäsittelyn opiskelijat Jukka Ylitalo ja Francis Burns olivat mukana tiimissä, joka kehitti luontoteemaista koko perheen teemareittiä.

Heidän ideassaan myös perheen nuoremmat tapahtumakävijät pääsevät havainnoimaan luontoa teemareitin varrella ja suorittamaan luontovisaa. Kohderyhmän tarpeiden huomioiminen korostui heidän palvelukonseptissaan, mitä selvitettiin haastattelujen avulla.

Opiskelijoiden mukaan haastattelut olivat sellainen palvelumuotoiluprosessin vaihe, joka vei tiimin ideaa isoin harppauksin eteenpäin. Haastattelun kohteena oli tulevia festarikävijöitä, joista monilla oli pieniä lapsia. Ideoinnissa korostuvat siksi sellaiset aktiviteetit, jotka kiinnostavat lapsia.

Toista vuottaan Laureassa opiskeleville opiskelijoille URF-projekti oli mieluisa haaste:

”On aina hienoa, kun pääsee tekemään aitoa projektia ulkoisen toimeksiantajan kanssa ja kehittämään asioita festivaalille, joita oikeasti voidaan toteuttaa”, Burns kuvailee.

Teemareitit ja muu festivaaliohjelma julkaistaan verkkosivuillamme.